วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ไจก้า ลาชูเล่ – 2 นาโน จินซีแมค สารอาหารเสริมบำรุงพืชทางใบ และลำต้นสูตรเข้มข้น ( ชนิดน้ำ )

ไจก้า ลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค สารอาหารเสริมบำรุงพืชทางใบ  และลำต้นสูตรเข้มข้น ( ชนิดน้ำ )

ไจก้า ลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค เป็นสารอาหารเสริมเพื่อบำรุงพืช  โดยการใช้ฉีดพ่นทางใบ และลำต้นของพืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทุกๆ ส่วนของพืช  เช่น ใช้เพื่อบำรุง ใบ,ดอก, ผล,หน่อ และหัวของพืช  สามารถนำไปฉีดพ่นเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทุกชนิด

 ไจก้า ลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์,โปรตีน,ฮอร์โมน, วิตามิน,กรดนิวคลีอิค  และ       ธาตุอาหารพืชจากธรรมชาติ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดด้วยระบบ  นาโนแมคเนติค ไฮเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้สารอาหารเสริม ไจก้า ลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค มีขนาดที่เล็กที่สุดระดับนาโน และถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบโดยผ่านอุโมงค์แม่เหล็ก จึงทำให้ ไจก้า ลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค สามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ลาชูเล่ เอเชีย จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

ประโยชน์  ของ  ไจก้าลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค
                * กระตุ้นให้พืชเจริญเติบโตเร็ว  ลำต้นแข็งแรง ให้ผลใหญ่ ลูกดก ผลผลิตสูง
                * ฟื้นสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้สมบูรณ์  ทนต่อสภาวะอากาศที่ร้อนจัด หรือ หนาวจัด
                *ปรับค่าของดินให้เป็นกลาง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืช ยับยั้งเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย
                * ลดการระบาด และการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชในนาข้าว เช่น เพลี้ยไฟ, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
                * ทำให้พืชแข็งแรง สมบูรณ์  ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และสามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น 7-10 วัน
                * ลดความชื้นในเมล็ดข้าว  ทำให้มีเปอร์เซนต์ความชื้นต่ำ ขายได้ราคาดี

อัตราการใช้  ไจก้าลาชูเล่ – 2  นาโน จินซีแมค  อัตรา  20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-15 วัน / ครั้ง

คำแนะนำ ควรฉีดพ่นในช่วงเวลา 5:30 น.–9:30 น. หรือ 16:00 น. - 18:00 น.เว็ปไซต์บริษัืท ลาชูเล่ เอเชีย

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
            Call Center 02-692-8888

วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ไจก้า ลาชูเล่ – 1 นาโน อะมิโนแมค สารอาหารเสริมบำรุงพืชทางใบ และลำต้นสูตรเข้มข้น ( ชนิดผง )ไจก้า ลาชูเล่ ที่สุดของสารอาหารเสริมชีวภาพบำรุงพืช

ไจก้า ลาชูเล่ – 1  นาโน อะมิโนแมค  สารอาหารเสริมบำรุงพืชทางใบ  และลำต้นสูตรเข้มข้น ( ชนิดผง )


ไจก้า ลาชูเล่ – 1  นาโน อะมิโนแมค  เป็นสารอาหารเสริมเพื่อบำรุงพืช  โดยการใช้ฉีดพ่นทางใบ และลำต้นของพืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทุกๆ ส่วนของพืช  เช่น ใช้เพื่อบำรุง ใบ,ดอก, ผล,หน่อ และหัวของพืชได้ทุกชนิด เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

ไจก้า ลาชูเล่ – 1 นาโน อะมิโนแมค  ประกอบไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช เช่น  ฮอร์โมน , วิตามิน , กรดอะมิโน และธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืช โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุดด้วยระบบ นาโนแมคเนติค ไฮเทคโนโลยี ซึ่งทำให้สารอาหารเสริม ไจก้า ลาชูเล่ – 1 นาโน อะมิโนแมค  มีขนาดที่สุดระดับนาโน และ ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบโดยการนำไปผ่านอุโมงค์แม่เหล็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการเกษตรอินทรีย์  จึงทำให้สารอาหารเสริม ไจก้า ลาชูเล่-1  นาโน อะมิโนแมค  สามารถแทรกซึมเข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว


ประโยชน์  ของ ไจก้า ลาชูเล่ – 1 นาโน อะมิโนแมค 


* เพิ่มการสะสมแป้งในพืช เช่น ข้าว,ข้าวโพด,พืชตระกูลถั่ว,มันสำปะหลัง ฯลฯ

* เพิ่มการสะสมน้ำตาลในพืชทุกชนิด เช่น ไม้ผลต่างๆ และ อ้อย

* เพิ่มคุณภาพของน้ำยาง และปริมาณของน้ำยาง ในยางพารา

* เพิ่มปริมาณน้ำมันในปาล์มน้ำมัน และพืชให้น้ำมันทุกชนิด

* เพิ่มพลังงานให้กับพืช ฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยว และหลังการตัดแต่งกิ่ง

* เพิ่มพลังงานให้กับพืช ฟื้นสภาพต้นหลังกระทบปัญหา หนาวจัด หรือ แล้งจัด

* เพิ่มกลิ่นหอม และ ความกรอบอร่อย ให้กับพืชทุกชนิด 


เว็ปไซต์บริษัื ลาชูเล่ เอเชีย

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
Call Center 02-692-8888 

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ไจก้า ลาชูเล่ พลังแม่เหล็กนาโน เพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต


  • ไจก้า ลาชูเล่ -1
สารอาหารเสริมบำรุงพืชกรดอะมิโนสูตรเข้มข้น (ชนิดผง)
พลังแม่เหล็กนาโน อะมิโนแมค
ต้นโตเร็ว ผลใหญ่ ลูกดก ออกดอกดี สีสดสวย รสอร่อย แทงหน่อ แตกกอดี มีกลิ่นหอม


  • ไจก้า ลาชูเล่ -2
สารเพิ่มประสิทธิภาพใบสูตรเข้มข้น พลังแม่เหล็กนาโน นูแมค สารจับติดใบ ซึมซับเร็ว ดึงดูดลึก  เพิ่มประสิทธิภาพ ปุ๋ย ยา อาหารเสริม ของพืชผักทุกชนิด

  • ไจก้า ลาชูเล่- 3
สารอินทรีย์ปรบปรุงบำรุงดินสูตรเข้มข้น พลังแม่แหล็กนาโนฮิวแมค ปรับดินเสื่อมโทรม ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ทำให้ดินร่วนซุย รากพืชเติบโต ดูดกินธาตุอาหารได้ดี เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

  • ไจก้า ลาชูเล่ - 4
นาโนไฟท์แบค  สารสกัดชีวภาพป้องกันแมลงและรักษาโรคพืชสูตรเข้มข้น

 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

นาโนเทคโนโลยี พลังมหัศจรรย์เพื่อการเกษตร       นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)  เพื่อการเกษตร  มีประโยชน์และดีอย่างไรกับเกษตรกร  ก่อนจะทราบถึงประโยชน์มหาศาลจากเทคโนโลยีนาโน  มารู้ความหมายกันก่อนว่า นาโนเทคโนโลยีคืออะไร
          
            ขออธิบายสั้นๆแบบไม่ต้องใช้ภาษาวิชาการมากนัก ความหมายโดยรวมของนาโนเทคโนโลยี ก็คือ การจัดการ การสร้าง การสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่มีขนาดเล็กอยู่ในช่วง 1 ถึง 100 นาโนเมตร ด้วยความถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้วัสดุหรือหรือสสารมี คุณสมบัติที่พิเศษขึ้นทำให้เกิดประโยชน์ ต่อผู้ใช้สอยและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้


            ยกตัวอย่างเช่น น้ำ 1 นาโนลิตร จะเท่ากับน้ำ 1 แก้วที่ได้จากการนำน้ำ 1 ลิตรมาตวงแบ่งออกเป็นพันล้านแก้วเล็กๆ  
            ดังนั้น ถ้าเป็นปุ๋ยนาโน ก็คือ ปุ๋ยที่ทำให้แร่ธาตุต่างๆมีขนาดเล็กมาก  หากฉีดพ่นที่พืช หรือเพิ่มสารอาหารประสิทธิภาพในดิน ก็จะให้ประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยธรรมดา  เห็นผลเร็ว  เห็นผลจริง  เพราะพืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีได้ทันที .

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Grand Opening La Chule’ Asia สุดยอดคัมภีร์แห่งความสำเร็จ สู่ แผนธุรกิจมหัศจรรย์...ผลิตภัณฑ์ขั้นเทพ

 เปิดโลก นาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมระดับเวิลด์คลาส เพื่อมวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่ง
ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2551 เวลา 12.00 – 20.00 น. ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ